Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-7)
av Anne Veiteberg
Mot større forskjellsbehandling?
Ny lov om tros- og livssynssamfunn
(side 8-15)
av Ingvill Thorson Plesner
Protestantisering og protestantisme:
Kilden til demokratisering, økonomisk utvikling og rettslig orden?
Vitenskapelig publikasjon
(side 16-33)
av Helge Årsheim
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen foretar en begrepsavklaring knyttet til fenomenet «protestantisme», med særlig vekt på innholdet i og anvendeligheten av den avledede prosessen «protestantisering», hvorigjennom ulike fenomener, tradisjoner eller samfunnsmessige endringer på ulike måter tar opp i seg noen av de grunnleggende bestanddelene i protestantismen. Artikkelen foreslår en avgrensning mellom protestantisering innenfor og utenfor religionene og ser også nærmere på holdet i påstander om at samfunn som sådan endrer seg som følge av nærkontakt med protestantismen. I en avsluttende del prøves disse ulike begrepene ut på norske forhold, med særlig vekt på lovverket og rettssystemet.

The article provides a conceptual clarification concerning «protestantism», with a particular emphasis on the derivative process of «protestantization», through which different phenomena, traditions or social changes become infused with some of the basic building blocks of Protestantism. The article suggests a heuristic division between processes of protestantization from within and outside different religious traditions, and also critically interrogates claims that societies as such change through their exposure to Protestantism. In a final section, these different notions of protestantization are applied in an examination of conditions in Norway, with a particular emphasis on law and legal practice.

Litteraturessay
(side 34-42)
av Marta Norheim
«I Kina spiser de hund»
Middelalderkirkens syn på husdyr
(side 43-52)
av Torgeir Landro
Kommentar
(side 53-59)
av Erik Hillestad
Hellig sted
Historisk utvikling og ny aktualitet
(side 60-69)
av Harald Olsen
Fra arisk til jødisk Jesus
Jesustolkninger i moderne europeisk historie
(side 70-77)
av Halvor Moxnes
Merkverdigheter og poteter
Om Aslak Bolts bibel og opplysningstida
(side 78-86)
av Hans Johan Sagrusten
Bokmelding
(side 87-89)
av Egil Lothe

1-2018, årgang 123

www.idunn.no/kok

Kirke og Kultur kommer med 4 nummer i året

Redaksjonen

Anne Veiteberg (ansvarlig redaktør)

Elisabeth Tveito Johnsen (vitenskapelig redaktør)

Frøydis Indgjerdingen (redaksjonssekretær)

Vebjørn Horsfjord

Kjartan Leer-Salvesen

Gina Lende

Redaksjonens adresse

E-post: kirkeogkultur@gmail.com

Post: Kirke og Kultur

v/redaksjonen

Universitetsforlaget

Pb 508 Sentrum

N-0105 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon