I løpet av nokre få haustveker med dugnadsarbeid i 2014 blei området bak Vår Frue kyrkje, den katolske kyrkja i Ålesund, forvandla frå eit villnis til ein hage med ein utandørs andaktsstad. Eit tjuetal mannfolk, nesten alle av polsk opphav, deltok i arbeidet. Dette bestod mellom anna i felling av tre og fjerning av buskas, ny drenering, legging av plen og planting av blomar, anlegg av ein sti og – ikkje minst – av ei «Mariagrotte» på det høgste punktet. I ein vakker steinmur er det laga ei nisje der det står ein statue av Vår Frue, jomfru Maria.