Gjennom en undersøkelse av moderne kunst i en gotisk kirke belyser forfatteren forholdet mellom erfaring, livstolkning og tro. Gerhard Richters glassmaleri i Kølnerdomen gir anledning til en teologisk diskusjon av Dorthe Jørgensens begrep erfaring av transcendens/merbetydning sett i lys av K.E.Løgstrups og Svein Aage Christoffersens tale om forholdet mellom erfaring og forståelsen av det kristne budskap. Diskusjonen er et bidrag til den teologiske estetikken, hvor man ser på sammenhengen mellom estetisk sansede erfaringer og teologiske spørsmål.