Bibelselskapets 200-årsjubileum fortjener en jubileumsbok. Dag Kullerud trekker fram materiale og problemstillinger som er verd en videre samtale og diskusjon. Ambisjonen om å fortelle historien om hvordan Bibelen har påvirket kultur og samfunnsutvikling innfris likevel ikke. Boka forteller vel heller historien om hvordan kulturendringer og samfunnsutvikling har påvirket og utfordret bibeltolkningen og Bibelens plass og autoritet. Forfatteren skriver med et engasjement som tidvis er medrivende, men som også fører til ensidigheter.