Norske kristne ledere har nesten enstemmig kritisert Solberg-regjeringens forslag og vedtak om tilstramminger i flyktning-politikken. Våren 2016 dukket det opp en debatt om denne kritikken bare har støtte på elitenivå. Artikkelen rapporterer fra en undersøkelse av lokale kristne publikasjoner på Sørlandet, fra august 2015 til april 2016.1 Over halvdelen av de lokale publikasjonene skriver om flyktninger. Ingen støtter regjeringens restriktive politikk. Noen kritiserer den, men de fleste anbefaler praktiske, humanitære tiltak. En kristen tanke om nestekjærlighet overskygger eventuell muslimskepsis.