Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 309-311)
av Oddbjørn Leirvik
Vitenskapelig publikasjon
(side 312-324)
av Pål Repstad
Sammendrag

Norske kristne ledere har nesten enstemmig kritisert Solberg-regjeringens forslag og vedtak om tilstramminger i flyktning-politikken. Våren 2016 dukket det opp en debatt om denne kritikken bare har støtte på elitenivå. Artikkelen rapporterer fra en undersøkelse av lokale kristne publikasjoner på Sørlandet, fra august 2015 til april 2016.1 Over halvdelen av de lokale publikasjonene skriver om flyktninger. Ingen støtter regjeringens restriktive politikk. Noen kritiserer den, men de fleste anbefaler praktiske, humanitære tiltak. En kristen tanke om nestekjærlighet overskygger eventuell muslimskepsis.

(side 335-342)
av Ingrid Rosendorf Joys
Sammendrag

Det siste året har debatten gått friskt om offentlig «tilskudd» til tros- og livssynssamfunn, men dagens finansieringsordninger er mer komplisert enn det som gjerne fremkommer i debattene i media.

(side 343-348)
av Andreas Hompland
Sammendrag

Dagens norske samfunn er kulturelt mangfaldig og har ein sekulær karakter. Då kan det ikkje vera ei statlig oppgåve å setta religiøse menigheter og livssynssamfunn i ei særstilling i forhold til andre frivillige samanslutningar i det sivile samfunnet.

(side 349-352)
av Trond Bakkevig
(side 354-361)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Er ein ikkje ei litterær superstjerne når skriv slik at latter, tårer og nostalgi veller innover ein garva lesar, og når ungane og likar bøkene? Jau så menn. Maria Parr har berre gitt ut to bøker, men dei er alt blitt vidgjetne. – Eg tar meg god tid når eg skriv, fortel ho.

(side 362-385)
av Cora Alexa Døving
Sammendrag

«Du vet; både jeg og andre politikere var del av en tradisjon der statskirkeordningen var en selvfølgelighet, en vane. Det viktigste Samarbeidsrådet gjorde for meg da jeg var kultur- og kirkeminister, var å få meg til å se Den norske kirke som en majoritetskirke, og å se statskirkeordningen i lys av alle de andre tros- og livssynssamfunn som er del av samfunnet» (Valgerd Svarstad Haugland, intervju 3.5.2016)

«Der STL sier at det er enighet, er det kort vei til at det kan bli norsk politikk ut av det.» (Bård Vegar Solhjell, intervju 14.9.2016)

(side 388-393)
av Brynjulf Jung Tjønn
Sammendrag

Kva er det med Jesu mor som fascinerer norske samtidsforfattarar?

Sjå for deg ei vever ung jente som får følgande beskjed frå Gud: «Høyr! Du skal bli med barn og få ein son, og du skal gje han namnet Jesus.» (Luk 1,31). I Lukasevangeliet kan vi lese at Maria vart «forskrekka» når engelen Gabriel først tar kontakt med henne. Eit logisk spørsmål dukkar opp i henne: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?» (Luk 1, 34). Til slutt blir Maria overbevist: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» (Luk 1, 38).

(side 394-396)
av Levi Henriksen
(side 397-405)
av Per Bjørnar Grande
Sammendrag

I denne artikkelen forsøker jeg å vise hvordan politisk overbevisning og engasjement hos Dag Solstads romanpersoner kan være basert på mellommenneskelige bindinger. Utviklingen hos personene, fra politisk entusiasme til eksistensiell oppgitthet, har åpnet opp for en tematisering av Gud. I denne prosessen kan man ane at kristendommens virkelighetsforståelse får ny gyldighet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon