Jeg fikk en utfordring i fjor å bidra med et sideblikk på norsk kirkeliv sett utenfra. Jeg har bodd sammenhengende i Storbritannia i 18 år nå, og har hele tiden jobbet i Sjømannskirken, først som studentprest i Europa i åtte år, og nå i den siste tiårsperioden som sjømannsprest/daglig leder i London. Jeg har altså hatt nordmenn som målgruppe hele tiden. Gjennom stadige besøk av norske kolleger, delegasjonsgrupper, besøkende biskoper, prostilag, kirkelige ledergrupper og massevis av konfirmantleirer møter jeg et stort og bredt spekter fra norsk kirkeliv både i og utenfor Den norske kirke. I Sjømannskirken ønsker vi at alle skal føle seg velkomne. Jeg har også møtt toppolitikere fra samtlige politiske partier som har vist stor interesse for og ansvarsfølelse for kirkelige forhold.