Oppslutningen om kirkevalget sist høst var bemerkelsesverdig. På landsbasis var det en økning på 23 % fra forrige valg. I Oslo var stemmetallet nesten fordoblet. En åpenbar årsak til dette resultatet var at gruppen Åpen folkekirke stilte egne lister i de fleste bispedømmer. Der de stilte lister, fikk de flertall. Åpen folkekirke har arbeidet for å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par. Det har vært en fanesak, men denne saken har også fungert som et symbol for ønsket om en kirke som har en mer åpen karakter og engasjerer flere mennesker.