Jeg var på et valgkampmøte sør i landet. Vi hadde hatt paneldebatt om valgets store spørsmål: Skal det utformes en vigselsliturgi for likekjønnede par.