Det er en gjennomgående svakhet ved Stålsett-utvalgets utredning at man ikke også ser religionen i et kultur- og sivilisasjonsperspektiv. Derfor gjør utvalget det utilgivelig lett for seg når et stort flertall foreslår å fjerne faneparagrafens første setning: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Det er nemlig en setning som ikke skal leses i et tros- og livssynsperspektiv, men i et kultur- og sivilisasjonsperspektiv.