Etter haustens kyrkjeval er det allereie klårt at eit fleirtal på Kyrkjemøtet vil gå inn for kyrkjeleg vigsel av menneske med same kjønn. På bakgrunn av erfaringar frå dei nordiske søsterkyrkjene kjem Kari Veiteberg med framlegg om korleis ein slik ny vigselliturgi bør sjå ut.