Sylvie Simmons’ biografi I’m Your Man. Leonard Cohens liv, inneholder flere intervju forfatteren har gjort med Cohen. I ett av disse sier Cohen at det er tre ting han særlig har fordypet seg i: kvinner, sang og religion1. Selv om «religion» ikke kan isoleres fra «kvinner og sang» vil jeg i denne artikkelen først og fremst fokusere på den religiøse dimensjonen, slik den behandles i noen av hans mest kjente sanger. Leonard Cohens forhold til religion er sammensatt og komplekst. Men i den grad det gir mening å snakke om røde tråder i forfatterskapet kan i hvert fall en av disse knyttes til ordet «broken», og til ord som er avledet av og i slekt med dette. I denne artikkelen utforsker jeg derfor tematikken knyttet til det som er knust, brutt i stykker og nedbøyd hos Cohen. Hvilken rolle spiller dette i hans sangverk? Og fra hvilken religiøs tradisjon har Cohen hentet inspirasjon når han vektlegger «brokenness», det vil si det ufullkomne og ødelagte?