I dagens polariserte samtaleklima i kirke og samfunn, risikerer et hvert forsøk på å nyansere og differensiere tilnærmingen til aktuelle spørsmål å bli avvist av den ene eller den andre siden. Noen hevder at enten må kirkens tradisjonelle doktriner bevares i sin helhet – uten endring eller tolkning, eller så er kirken på vei til en fullstendig tilpasning til postmoderne kultur. Men slike antatte alternativer er verken kristelige eller nyttige. Det vi derimot trenger er en dyptgående samtale om hvordan nettopp kristen tradisjon kan bidra til å møte mangfoldsamfunnet.