Kristne i Midtøsten er under press. Emigrasjonen av de kristne er ikke av ny dato, men er intensivert de siste årene. En undersøkelse som kartlegger hvordan de palestinske kirkenes medlemmer vurderer sine kirker er ikke beroligende lesning. Interessante og overraskende forskjeller mellom palestinske kristne i Israel og i okkupert Palestina framkommer.