– Personane mine vert pressa av overmakta, dei vert utsette for overgrep, dei kjenner avmakt, men dei er ikkje makteslause, seier ho.