Tro er mysterium, dikting er mysterium for Jon Fosse. Tro, skrift og liv henger sammen i denne samtaleboka som blant annet gir et innblikk i hvordan Fosse tenker om diktning. Boka handler også om hvem og hva som har påvirket og preget Jon Fosse og om hans vei til Den katolske kirke.