Med framstillinga si av tyske samfunnstilhøve i tida fram til første verdskrigen synte Weber fordommane sine mot slaviske folkeslag. Trua på den eineståande vesteuropeiske kulturhistoria er ikkje mindre sterk no, hundre år etter. Hovmodige idear om dei framifrå europearane vart nytta for å undertrykke folk i koloniane. I dag er dei grunnpilarar i ein kulturell rasisme som har erstatta det gamle biologiske rasesynet.