– Jeg lytter mer enn jeg tvinger meg selv. Jeg har aldri noen klar plan når jeg begynner å skrive en tekst, forteller Bjarte Breiteig, novelleforfatteren som etter tre samlinger ga ut sin første roman i fjor høst. Den har tittelen Mine fem år som far og handler om en omsorgsfull far som forgriper seg på ei lita jente i nærmeste omgangskrets. Bjarte Breiteig har med denne fortellingen klart å skape forståelse og empati for en type mennesker man ønsker å snu seg bort fra, de aller mest foraktede. I likhet med novellene er også dette en urovekkende tekst.