Barack Obama kom til topps i amerikansk politikk ved hjelp av Bibelen, fordi hans bibelbruk mobiliserer og inspirerer uten å frastøte seg sekulære velgere. Samtidig avspeiler denne politiske bruken av Bibelen det nye presset som noen aspekter ved amerikansk sekularisme kan sies å bli satt under i vår tid: Bibelen har blitt mindre privat.