Personene i Arne Lygres diktning har følelser av katastrofe og innestengthet. Likevel opplever leseren en befriende bevegelighet i møte med de minimalistiske universene. Arne Lygre har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin dramatikk. Han er oversatt til et titalls språk, og i 2013 fikk han Ibsenprisen for skuespillet Jeg forsvinner.