Hvis seksualitetens historie i vår kultur skulle skrives, kunne resepsjonen av Høysangen vært et parade-eksempel: I snart totusen år har diktene vært en lærebok i mystikk for både jøder og kristne. Redefinert som erotisk litteratur i opplysningstiden mistet den religiøs verdi like brått som et børspapir som blir avslørt som en boble. Bare dette kursfallet må si mye om vår kulturs verdiskala. Det er til og med blitt vanlig å hevde at Høysangen kom med i kanon ved en misforståelse.