I denne artikkelen ønsker jeg å vise noen av de dilemmaer sekularismen står overfor ved å skildre Nietzsches problematiske forhold til moderniteten. Nietzsche led under modernitetens livsbetingelser. Han søkte å overvinne dem med en ny filosofi, der tenkningen gikk langt lengre enn det sjelen greide å følge. Av dette kan vi i dag lære at debatten om betydningen av ren sekulær tenkning er langt mer kompleks og fryktinngytende enn en ren og skjær vitenskapelig debatt om fordeler og ulemper med et sekulært samfunn. Går vi i dag på akkord med våre religiøse instinkter?