Ingen hendelse har formet bildet av islam og av dialog mellom kristne og muslimer i Norge så mye som karikaturkrisen i 2006 og det etterspillet den fikk. Karikatursaken fikk et dobbelt og paradoksalt resultat: På den ene siden ble forholdet mellom muslimske og kristne ledere dypere og tryggere slik at årene som fulgte har vært preget av større gjensidig tillit enn noen gang tidligere. På den andre siden åpnet krisen slusene for en mer aggressiv holdning overfor islam i mye av offentligheten. Frontene ble skjerpet.