Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 347-348)
av Dag Kullerud
(side 367-371)
av Åste Dokka
Sammendrag

Fra januar 2010 til februar 2013 satt jeg i Bispemøtets samlivsutvalg. Underveis og i etterkant av arbeidet kjente jeg flere ganger på tvil. Hvorfor gjør vi dette? Ikke bare: Hvorfor gidder jeg å bruke tida mi på dette? Men også: Hvorfor skal Den norske kirke mene noe om samliv? Denne tvilen handler om noen grunnleggende teologiske og kirkelige spørsmål. Hva er berettigelsen av et samlivsetisk arbeid i en kirke, og hvem er dets mottakere?

Intervju
(side 375-380)
av Mette Elisabeth Nergård
(side 381-397)
av Martin Ravndal Hauge
Sammendrag

Hvis seksualitetens historie i vår kultur skulle skrives, kunne resepsjonen av Høysangen vært et parade-eksempel: I snart totusen år har diktene vært en lærebok i mystikk for både jøder og kristne. Redefinert som erotisk litteratur i opplysningstiden mistet den religiøs verdi like brått som et børspapir som blir avslørt som en boble. Bare dette kursfallet må si mye om vår kulturs verdiskala. Det er til og med blitt vanlig å hevde at Høysangen kom med i kanon ved en misforståelse.

(side 398-403)
av Henrik Holm
Sammendrag

I denne artikkelen ønsker jeg å vise noen av de dilemmaer sekularismen står overfor ved å skildre Nietzsches problematiske forhold til moderniteten. Nietzsche led under modernitetens livsbetingelser. Han søkte å overvinne dem med en ny filosofi, der tenkningen gikk langt lengre enn det sjelen greide å følge. Av dette kan vi i dag lære at debatten om betydningen av ren sekulær tenkning er langt mer kompleks og fryktinngytende enn en ren og skjær vitenskapelig debatt om fordeler og ulemper med et sekulært samfunn. Går vi i dag på akkord med våre religiøse instinkter?

Vitenskapelig publikasjon
(side 405-422)
av Vebjørn Horsfjord
Sammendrag

Ingen hendelse har formet bildet av islam og av dialog mellom kristne og muslimer i Norge så mye som karikaturkrisen i 2006 og det etterspillet den fikk. Karikatursaken fikk et dobbelt og paradoksalt resultat: På den ene siden ble forholdet mellom muslimske og kristne ledere dypere og tryggere slik at årene som fulgte har vært preget av større gjensidig tillit enn noen gang tidligere. På den andre siden åpnet krisen slusene for en mer aggressiv holdning overfor islam i mye av offentligheten. Frontene ble skjerpet.

(side 423-428)
av Petter Skippervold
Sammendrag

I løpet av de siste årene har jeg blitt en mosjonist. Jeg løper, sykler og går på ski. Jeg bruker mye tid i skog og mark, og mindre tid i kirken. Mange vil nok si at jeg er en hypermosjonist. Treningsturene er hyppige og jeg setter meg mål som kan være i overkant urealistiske. Hvorfor all denne treningen? Selv er jeg usikker. Jeg er 38 år, kanskje er det 40-årskrisa? En krise som kan ramme mannen i det han innser at livet statistisk sett er på hell, og i kampen mot alderdommen tyr til mosjon. Mulig, men bak drømmen om evig ungdom – og kanskje en litt mindre mage – tror jeg det skjuler seg et behov for noen tydelige rammer, noen konkrete mål, utfordringer og smerte. Kort sagt motstand. Trening har gitt meg dette, samtidig som det tilbyr meg en maskulin identitet med rom for følelser som kan minne om religiøse følelser.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon