Arkivene representerer en grunnvoll i vår kulturarv og er en sentral del av samfunnets kollektive bevissthet. I et demokratisk og åpent samfunn er det viktig at det offentlige har plikt til å dokumentere sine egne handlinger. En forutsetning for at en nasjonal minoritet skal kunne hevde sine rettigheter og interesser er at det foreligger dokumentasjon av statens handlinger, og at dette materialet blir bevart for ettertiden. Arkivet etter Oslo politikammer, sigøynergruppa, som ble nedlagt i 1995, ble avlevert til Statsarkivet i Oslo i 2001. Det består av registre og saksdokumenter for tidsrommet cirka 1971–1997 som vedrører norske sigøynere eller norske rom.