Hans E. Kincks historiske drama om Niccolo Machiavelli, Mot Karneval, ble skrevet i 1915. Fordi det var så omfangsrikt (ca 400 sider i førsteutgaven) ble det av datidens kritikere spådd dårlige muligheter som levende teater. Det skulle gå 64 år før noen våget seg på en oppsetting av skuespillet, men i 1979 ble det oppført av Suttungteatret på Tangen. Forestillingen varte en hel dag med innlagte spisepauser. Artikkelforfatteren spilte hovedrollen. I denne teksten forteller han om Kincks framstilling av Machiavelli og om mitt eget arbeid med rollen.