Religion handler om mer enn tro, lære og abstrakte ideer og forestillinger. Religion kommer også til uttrykk gjennom materielle størrelser i ulike sammenhenger. I denne artikkelen presenteres resultatene av en kvalitativ studie av religiøs kunst og utsmykning i kristne hjem. Den viser hva slags kristen kunst som finnes i noen utvalgte hjem. På bakgrunn av kvalitative intervjuer diskuterer den videre hva slags betydning den visuelle estetikken kan ha. Tre betydninger fremheves: En religiøs, en estetisk og en affektiv. Artikkelen belyser hvordan disse formene for betydning blant annet bidrar til konstruksjon og opprettholdelse av identitet og religiøs tro. Til slutt tar den opp spørsmålet om hva slags kristendomsforståelse og teologiske perspektiver som vektlegges i deler av den visuelle estetikken.