IslamNet, som oppstod blant mannlige ingeniørstudenter ved den daværende Høgskolen i Oslo (HiO) i 2008, har da‘wa, som blant annet betyr å «invitere til tro», eller islamsk proselyttisering som sitt sentrale anliggende og mål. Vi argumenterer for at bevegelsen fra et mer uklart og diffust religiøst-ideologisk utgangspunkt gradvis er blitt et sentralt uttrykk for en trans-nasjonalt orientert puritansk salafisme i Norge. Den puritanske salafismen som IslamNet er et uttrykk for stiller imidlertid et liberalt og sekulært samfunn overfor helt bestemte utfordringer, som vi i artikkelen belyser med henvisning til IslamNet og den puritanske salafismens syn på kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter, synet på andre muslimer og ikke-muslimer, samt demokrati og sekularisme.