Inge Lønning har muntret og provosert, men alltid gitt noe å tenke på til lesere og brukere av Kirke og Kultur gjennom 53 år. Hans innsats for tidsskriftet som skarpskodd redaktør, som lun leder i redaksjonen og som klok veileder til skrivere i alle aldre, er formidabel. I tillegg har han loset tidsskriftet i uværstider fra forlag til forlag og trukket medarbeidere til innsats. Ser vi nå bakover, framstår redaktøren Inge som historisk, både gjennom sin intensitet og den lange tiden han var krumtapp for tidsskriftet. Det utløser lyst til å dele noen historier fra mange års samvirke.