Et nytt syn på rett og galt, på hva som var god skikk og uskikk, førte til relativt dramatiske endringer i det religiøse livet på Sørvestlandet i perioden 1820–1850. Samtidig var landsdelen preget av omfattende haugiansk inspirerte vekkelser eller «masseomvendelser».1