I bokhyllen min hjemme i Stavanger – delvis gjemt innimellom religiøse pamfletter og ditto suvenirer fra Vest-Afrika – står det en halvfull flaske olivenolje. Flasken er en ganske alminnelig, mange ganger gjenbrukt medisinflaske, men innholdet er alt annet enn ganske alminnelig olivenolje. Jeg fikk flaske med innhold for et par-tre år siden av en profet som virker i en av storbyene i Nigeria, og før han gav den til meg hadde han lest et nærmere definert sett av bibeltekster «inn i» olivenoljen, til bruk mot min vonde rygg.