Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 104)
av Dag Kullerud
Minneord
(side 105-117)
av Kjetil Hafstad
Sammendrag

Inge Lønning har muntret og provosert, men alltid gitt noe å tenke på til lesere og brukere av Kirke og Kultur gjennom 53 år. Hans innsats for tidsskriftet som skarpskodd redaktør, som lun leder i redaksjonen og som klok veileder til skrivere i alle aldre, er formidabel. I tillegg har han loset tidsskriftet i uværstider fra forlag til forlag og trukket medarbeidere til innsats. Ser vi nå bakover, framstår redaktøren Inge som historisk, både gjennom sin intensitet og den lange tiden han var krumtapp for tidsskriftet. Det utløser lyst til å dele noen historier fra mange års samvirke.

Vitenskapelig publikasjon
(side 119-130)
av Av Tomas Sundnes Drønen & Benedicte Nessa
Sammendrag

Stavanger er en by i forandring. Norges «oljehovedstad» er vevd inn i den globale verdensøkonomien som få andre byer i Norge. Det sorte gullet som pumpes opp av Nordsjøen trekker til seg arbeidstakere fra store deler av verden og gjør at nabolag internasjonaliseres og at skoler blir flerkulturelle. Stavanger er med sine 200.000 innbyggere en ganske liten by, og nettopp derfor blir kontakten med omverdenen desto viktigere og mer synlig.

Vitenskapelig publikasjon
(side 132-145)
av Anne Kalvig
Sammendrag

På ein hotellrestaurant i Sandnes sit Anita Helen Rasmussen, kjent norsk medium som i 2011 kom på andreplass i TV Norge sin seriesuksess «Jakten på den 6. sans». Eg, ein religionshistorikar som arbeider med eit forskingsprosjekt om døden som grense, og Anita samtalar om forståingar av død, om korleis Anita opplever kommunikasjonen og interaksjonen med dei døde, og om korleis ho opplever at omverda ser på hennar «overnaturlege» evner og spiritistiske gjerning. Mot slutten av samtalen formidlar ho, slik ho sjølv opplever det, beskjedar frå mine døde slektningar.

Vitenskapelig publikasjon
(side 146-159)
av Knut Holter
Sammendrag

I bokhyllen min hjemme i Stavanger – delvis gjemt innimellom religiøse pamfletter og ditto suvenirer fra Vest-Afrika – står det en halvfull flaske olivenolje. Flasken er en ganske alminnelig, mange ganger gjenbrukt medisinflaske, men innholdet er alt annet enn ganske alminnelig olivenolje. Jeg fikk flaske med innhold for et par-tre år siden av en profet som virker i en av storbyene i Nigeria, og før han gav den til meg hadde han lest et nærmere definert sett av bibeltekster «inn i» olivenoljen, til bruk mot min vonde rygg.

Vitenskapelig publikasjon
(side 160-173)
av Anna Rebecca Solevåg & Marta Høyland Lavik
Sammendrag

Som eit globalt dokument formar Bibelen korleis menneske har tenkt og tenkjer om sjukdom og funksjonshemming. I denne artikkelen presenterer me tekstar om sjukdom og funksjonshemming i Bibelen, og gjev nokre perspektiv på kva funksjon slike tekstar kan ha. Me ser óg på tre ulike kontekstar der Bibelen blir brukt i møte med sjukdom.

Vitenskapelig publikasjon
(side 174-187)
av Odd Magne Bakke
Sammendrag

Misjonsrørsla fekk i det 19. og 20. hundreåret forgreiningar i dei fleste land i verda, og i kjølvatnet vaks det fram nasjonale, regionale og interkontinentale nettverk på tvers av folkegrupper og kulturar. Denne rørsla bidrog også til at kristendommen utvikla seg frå primært å vere ein vestleg religion til ein global verdsreligion. Utviklinga innebar aukande grad av globalt medvit.

Vitenskapelig publikasjon
(side 188-201)
av Kari Storstein Haug
Sammendrag

Migrasjon er et globalt fenomen med store ringvirkninger for enkeltpersoner og samfunn. Migrasjon er ikke et entydig fenomen, tvert i mot dekker denne betegnelsen et mangfold av ulike situasjoner og erfaringer. Hvilke trekk ved denne situasjonen er det som utfordrer til teologisk gjennomtenkning? Hvordan har teologien som fag forholdt seg til de utfordringer som migrasjon reiser og hvordan har kristne migranter selv reflektert rundt de erfaringer de har gjort som migranter? Dette er noen av spørsmålene jeg vil diskutere i denne artikkelen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 202-214)
av Gerd Marie Ådna
Sammendrag

De islamske profethistoriene, qisas al–anbiya’, finnes ikke bare i Koranen, men de er også tatt med i bøker om profetenes liv, fra den første, Adam, til den siste, Muhammad. Disse skriftene er utgitt på mange språk fram til i dag og finnes i utallige muslimske hjem, koranskoler og moskéer, også i Stavanger.1 Mange historier er også referert til i eksegetisk litteratur (tafsir)2.

    Spørsmålet som denne artikkelen prøver å gi svar på, er relatert til virkningshistorien til Koranen og profetfortellingene, men også til de drømmer og idealer som muslimer i Stavanger har for overlevering av verdier og fortellinger, og alt det som kan komme i veien for denne formidlingen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 215-229)
av Svein Ivar Langhelle
Sammendrag

Et nytt syn på rett og galt, på hva som var god skikk og uskikk, førte til relativt dramatiske endringer i det religiøse livet på Sørvestlandet i perioden 1820–1850. Samtidig var landsdelen preget av omfattende haugiansk inspirerte vekkelser eller «masseomvendelser».1

Vitenskapelig publikasjon
(side 230-248)
av Kari Guttormsen Hempel
Sammendrag

Norske immigranter i USA etablerte fra 1840-årene og frem til 1910–1920 til sammen 6 500 lutherske menigheter. Disse fordelte seg på mange ulike kirkesamfunn (synoder), et resultat av friheten i den amerikanske konstitusjonen til å organisere og tilpasse menigheter etter egne behov. USA fungerte også på det religiøse området som et mulighetenes land. Hva sier kildene om utviklingen av kvinnerollen innenfor de norskamerikanske religiøse miljøene? Innebar de nye mulighetene en endring av kvinnerollen?

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon