Hud og kropp, bord og stoler. Ved å vise fram konkrete ting leder Inghill Johansen oss til rom av forgjengelighet. Det skjer suverent tilforlatelig i fortellinger om ting mennesker har etterlatt seg og som forlanger å få beholde sin plass selv om døden har rammet eierne.