Denne ejendommelige forfatter er nylig gaaet bort; han er derved dukket frem i Iæseverdenens minde, og hans efterladte, netop udgivne bog er bleven dagens læsestof. Det er ikke om denne jeg her vil tale.

I disse tider, da der staar en kamp mellem lys og mørke som vel aldrig før, vil jeg tale om denne lyse aand, denne skære, fine sjel der stræber efter lys og renhed.