I 1795 kom boka Psalmer ut i København, trykt hos Mathias Seest. Forfattaren, Jens Zetlitz, uttrykker i tileigninga til svigerinna Johanne Magrethe Kielland, f. Bull, at «dersom nogen af mine Arbeider overlever mig, saa haaber jeg det vil være dette». Og så legg han galant til: «og derfor tilegner jeg Dem det».