Det er snart 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett til stortingsvalg i Norge. Vår nasjon var tidlig ute, slått bare av New Zealand og Finland. Bak holdningsendringen lå målbevisst innsats i årtier. Debatten slo også inn i Kirke og Kultur. Tidsskriftet ville jo framstå frisinnet i kulturdebatten, samtidig som redaktørene Thorvald Klaveness og Christopher Brun på mange måter også var konservative. Artikkelen belyser hvordan redaksjonen av KoK både deltok direkte i debatten, men også arbeidet mer indirekte ved å hente stoff og artikler inn i spaltene.