Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 3-5)
av Oddbjørn Leirvik
(side 12-26)
av Sven Thore Kloster
Sammendrag

I 2008 går lokale nomader og landsbybeboere til angrep på munker og arbeidere ved klosteret Abu Fana i Egypt. Flere voldsepisoder skjer, eiendom ødelegges, munker kidnappes, en person blir drept. «Vold mot kristne i Egypt» og «sekteriske spenninger øker i Egypt» rapporteres det om i vestlige media.

Vitenskapelig publikasjon
(side 27-41)
av Kjetil Hafstad
Sammendrag

Det er snart 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett til stortingsvalg i Norge. Vår nasjon var tidlig ute, slått bare av New Zealand og Finland. Bak holdningsendringen lå målbevisst innsats i årtier. Debatten slo også inn i Kirke og Kultur. Tidsskriftet ville jo framstå frisinnet i kulturdebatten, samtidig som redaktørene Thorvald Klaveness og Christopher Brun på mange måter også var konservative. Artikkelen belyser hvordan redaksjonen av KoK både deltok direkte i debatten, men også arbeidet mer indirekte ved å hente stoff og artikler inn i spaltene.

(side 45-57)
av Aasta Hansteen
Sammendrag

Denne ejendommelige forfatter er nylig gaaet bort; han er derved dukket frem i Iæseverdenens minde, og hans efterladte, netop udgivne bog er bleven dagens læsestof. Det er ikke om denne jeg her vil tale.

I disse tider, da der staar en kamp mellem lys og mørke som vel aldrig før, vil jeg tale om denne lyse aand, denne skære, fine sjel der stræber efter lys og renhed.

Intervju
(side 58-65)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Hud og kropp, bord og stoler. Ved å vise fram konkrete ting leder Inghill Johansen oss til rom av forgjengelighet. Det skjer suverent tilforlatelig i fortellinger om ting mennesker har etterlatt seg og som forlanger å få beholde sin plass selv om døden har rammet eierne.

Vitenskapelig publikasjon
(side 66-88)
av Birgitte Lerheim
Sammendrag

Dei siste 30–40 åra har både rutinar og ritual kring dødfødsel endra seg, både her til lands og internasjonalt. Foreldra blir, både ved indusert og spontan seinabort eller dødfødsel, oppfordra til å sjå, halde og stelle barnet og gje det eit namn og ei grav, enten på ein minnelund eller som eigen gravplass. Det blir gjerne teke bilete og fot/handavtrykk av barnet. Bak dette ligg det ei endra forståing av sorg og sorgarbeid. Ein stadig større del av vår fellesskapsutøving går føre seg på digitale arenaer, gjennom sosiale medier. Her er menneske saman i kvardag og fest, glede og sorg, og her blir sorga over dei minste avlidne – dei som gjekk bort før, under eller like etter fødsel – ofte estetisert. Er denne estetiseringa noko heilt nytt, eller ber ho i seg element av liknande, før-digitale praksisar?

(side 89-102)
av Jan Inge Sørbø
Sammendrag

I 1795 kom boka Psalmer ut i København, trykt hos Mathias Seest. Forfattaren, Jens Zetlitz, uttrykker i tileigninga til svigerinna Johanne Magrethe Kielland, f. Bull, at «dersom nogen af mine Arbeider overlever mig, saa haaber jeg det vil være dette». Og så legg han galant til: «og derfor tilegner jeg Dem det».

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon