I kjølvannet av ulike overgrepssaker i Den katolske kirke i de senere år er begreper som synd og skyld, kriminalitet og straff dukket opp. Noen har litt forvirrende beskrevet dette som helt forskjellige ting der førstnevnte fenomen er et kirkelig anliggende, mens sistnevnte er rene politisaker. At Vatikanet så har kommet med fornyede bestemmelser om Troskongregasjonens ansvar for visse straffesaker, har knapt bidratt til å gjøre forvirringen mindre. Hva mener Den katolske kirke?