Klaveness var en sentral og godt synlig teolog i det kirkelige miljø rundt forrige århundreskifte. Han startet sin prestelige karriere som ortodoks teolog, men fant at verken menighetens eller hans egen tro kunne bygges på intellektuelt formulerte læresetninger. I sin artikkel «Hvad jeg vilde» går han i rette med seg selv og spør seg: Det du forkynder, har du nok i tanken og blodet; men i hjertet? Hvad er det som gir dit hjerte fred og hvile? Er det virkelig dette system og dets satser?1