Tom Egelands krimhelt Bjørn Beltø er arkeologen som ikke tror på Gud, men som til stadighet vikler seg inn i bibelske mysterier. Våren 2012 kom den fjerde og foreløpig siste Beltø-romanen Nostradamus’ testamente. Boka har blitt en suksess og topper salgslistene. Der ligger den side om side med Bibelselskapets Bibel 2011 som på sin side ser ut til å bekrefte Bibelens posisjon som Norges mest solgte bok. Det er grunn til å se nærmere på hva det er som gjør Bibelen og bibelrelatert litteratur så populært? Og hvordan presenterer Tom Egeland de bibelske tekstene og troen på Gud i Beltøs arkeologiske krimverden?