I de vestlige kirkesamfund og i den vestlige kultur som sådan har teologien, filosofien og digtningen i århundreder haft en mere central plads end billedkunsten. Men informationssamfundets voldsomme vækst har resulteret i, at billedet og andre visuelle medier i højere og højere grad har domineret kultur- og samfundslivet. Det har medført, at vi er ved at blive et samfund, hvor det ikke længere er ordet og begrebet, men de visuelle udtryk, der bliver meget vigtige kommunikationsmidler både i kunst og videnskab. Og det betyder, at det er væsentligt at skabe en større forståelse for, at billedkunsten kan få en mere fremtrædende plads i kirkerne og i kirkelivet som sådant.