Ved første øyekast fremstår Venezuelas president Hugo Chavez’ populisme som en tragedie eller som en gjentakelse av forløperen Juán Perón sine feiltrinn i Argentina. Chavez’ belæring om kristendommens sanne vesen overfor venezuelanske biskoper kan anses som repetisjoner av Peróns læresetninger overfor argentinske biskoper et halvt århundre tidligere. Men gjør dette Chavez’ retorikk til en farse?