«Kapell» er et velkjent begrep som brukes i ulike sammenstillinger. I Norge er det mange som har kjennskap til «sportskapell», og tenker da gjerne på et lite kirkehus der folk ferdes i skog eller fjell. I andre sammenhenger sier begrepet noe tydeligere om beliggenheten, slik som «gatekapell» eller «sykehuskapell». «Bryggekapell» er et av de relativt nye begrepene i norsk sammenheng. I 1997 startet et kapellprosjekt med utgangspunkt i «bryggekapellet» i Tønsberg. Visjonen var å gjøre kirkens verdier relevante og tilgjengelige for folk flest ved å ta «alteret ut til folket». I de årene prosjektet har eksistert er det etablert ca. 25 nye kapeller på ulike steder i Norge. Prosjektet har blitt betegnet som «kapellbevegelsen» av de som har vært involvert i denne utviklingsprosessen.