Det andre Vatikankonsil brakte en fornyelse som særlig omfattet Den katolske kirkes selvforståelse, synet på andre kirkesamfunn og religioner, samt holdningen til den moderne verden. Slik framstår det som en av 1900-tallets viktigste kirkelige begivenheter – ja, som en av de største revolusjonene i kirkens liv overhodet. I denne oversiktsartikkelen redegjør professor Ola Tjørhom for hva som skjedde i og med Vaticanum II, samtidig som han uttrykker bekymring for den konsiliære arven. Denne arven trues av en allianse mellom gammeltradisjonalister og nykonservative katolikker. Og selv om pave Benedikt XVI ikke tar avstand fra konsilet, har han levert tungt skyts til dets motstandere.