To personer ble på seinsommeren 1601 brent levende på bål i kystværet Vardø. En same og en nordmann var funnet skyldig i å ha brukt ondskapsfull magi for å ta livet av lensherren, kongens fremste tjenestemann i Finnmark. Før århundret var omme, hadde om lag 90 mennesker, de aller fleste kvinner, blitt brent på ilden i det tynt befolkede området. Sammenlignet med det lave folketallet i Finnmark, rundt 3000 på midten av 1600-tallet, er det tale om noen av Europas mest omfattende rettsprosesser mot angivelige trollfolk. Som denne artikkelen viser, er forfølgelse av trollfolk imidlertid ikke noe historisk avsluttet kapittel. Dagens forfølgelse av hekser er verst i en del afrikanske land, men forekommer også i andre verdensdeler.