Begrepet islamofobi er omstridt i Norge, som i flere andre europeiske land. Det synes å være en utbredt holdning at de fleste anvendelser av begrepet islamofobi er instrumentelle forsøk på å hindre legitim religionskritikk, og at islamofobi på ingen måte kan betraktes som en form for rasisme. Men hvor går så grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi? Og under hvilke forutsetninger kan vi forstå islamofobi som en form for rasisme?