Finnes den religiøse fortelling ennå? Et blikk på den globale verdenssituasjonen gir et umiddelbart bekreftende svar på dette. Religiøse fortellinger lever i beste velgående som del av flere millioner menneskers virkelighets- og selvforståelse. Av og til som fredelige og harmoniske bidragsytere som gir mening i tilværelsen, og som forklarer både sorger, gleder, lidelser og død. Andre ganger som identitetsgivende faktorer som gir følelser av samhold og integritet, men som dermed også kan bidra til å skape fiendebilder, avstand og forestillinger om oss og de andre.