Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
Vitenskapelig publikasjon
(side 247-266)
av Sindre Bangstad
Sammendrag

Begrepet islamofobi er omstridt i Norge, som i flere andre europeiske land. Det synes å være en utbredt holdning at de fleste anvendelser av begrepet islamofobi er instrumentelle forsøk på å hindre legitim religionskritikk, og at islamofobi på ingen måte kan betraktes som en form for rasisme. Men hvor går så grensen mellom legitim og nødvendig religionskritikk i et liberalt og demokratisk samfunn, og hatefull islamofobi? Og under hvilke forutsetninger kan vi forstå islamofobi som en form for rasisme?

(side 267-281)
av Jeanette Sky
Sammendrag

Finnes den religiøse fortelling ennå? Et blikk på den globale verdenssituasjonen gir et umiddelbart bekreftende svar på dette. Religiøse fortellinger lever i beste velgående som del av flere millioner menneskers virkelighets- og selvforståelse. Av og til som fredelige og harmoniske bidragsytere som gir mening i tilværelsen, og som forklarer både sorger, gleder, lidelser og død. Andre ganger som identitetsgivende faktorer som gir følelser av samhold og integritet, men som dermed også kan bidra til å skape fiendebilder, avstand og forestillinger om oss og de andre.

(side 282-287)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Olaug Nilssen fekk raskt eit stort publikum med tekstar frå studentmiljø og bygde-Noreg. Gjennombrotet kom med romanen Få meg på for faen (2005) som har komme i fleire opplag. Den hadde filmpremiere no i haust etter å ha vore spela som drama på fleire scener. Olaug Nilssen har vakse opp i eit kristent miljø der salmar og bibel-lesing var faste innslag.

– Eg trur ikkje lenger på Gud, og eg har i mange år vore utmeld av Den norske kyrkja, men eg er opptatt av tru, fortel Olaug Nilssen og viser til den siste boka si, portrettet av artisten Sigvart Dagsland. I Nesten frelst av Sigvart Dagsland (2009) har ho lagt inn samtalar om tru der ho sjøl deltek.

Vitenskapelig publikasjon
(side 288-301)
av Anne Hege Grung
Sammendrag

Susanna-fortellingen er ikke særlig godt kjent blant norske lutheranere. Vi finner den i det såkalte Tillegg til Daniels bok, som i den protestantiske tradisjonen hører til blant Bibelens apokryfe skrifter. Mange har kanskje likevel et forhold til «Susanna i badet» som kunstnerisk uttrykk i klassisk europeisk malerkunst. Med et kritisk blikk kan Susanna-fortellingen gjøre oss mer bevisste på den avgjørende forskjellen mellom å være et objekt for begjær og et handlende subjekt. Ved å anvende feministiske og postkoloniale perspektiver kan Susanna-fortellingen illustrere noen av vår tids dilemmaer: Er vi med på å opprettholde systemer der vi har et ideal om «redningsmenn» som heroisk skal bistå «kvinner i nød»?

(side 305-312)
av Ole Nyborg
Sammendrag

Kærligheden til næsten eller medmennesket har spillet en vigtig rolle i den kristne kirkes historie. Men hvad er egentlig meningen med denne kærlighed til næsten, og hvorfor skal jeg elske min næste? På hvilken måde skal man forstå den relation, som opstår mellem mig og min næste, når jeg stræber efter at elske min næste? En mulig måde, hvorpå man kan besvare sådanne spørgsmål, er at konsultere tekster fra den kristne kirkes historie. I det følgende skal gives en sammenfattende analyse af de tanker om kærligheden til næsten, som vi kan finde hos den danske teolog og prædikant N. F. S. Grundtvig (1783–1872).

(side 314-327)
av Elisabeth S. Eide
Sammendrag

Likprekener, en trykt sjangerform som oppsto etter reformasjonen, inneholder både en religiøs og en biografisk del. Denne artikkel tar for seg likprekenens biografiske del hvor det gis opplysninger om hvordan livet kunne arte seg for den mer etablerte del av befolkningen. Hvilken innsikt kan en likpreken gi av et kvinneliv på 1600-tallet?

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon