Det er mulig å tolke det politiske kompromisset inngått natt til 11. april 2008 som at statskirkeordningens dager er talte. I hvert fall skal dagens form for statskirkeordning med Kongens kirkestyre avvikles, slik at blant annet Den norske kirkes egne organer skal utnevne biskoper. Kompromisset inneholder likevel et krav om at kirken gjennomfører interne demokratireformer som gir økt valgdeltakelse før forholdet til staten endres.