Jeg går inn i emner som interesserer meg, men det er alltid risikofylte emner. Her er det noe som er tabubelagt, og som jeg ønsker å åpne for, kan jeg tenke. Hvis noe er lukket for meg, er det kanskje lukket for andre også. Det sier Nikolaj Frobenius som spør seg: Hva er sadisme? Hva er ondskap? Hva er frykt? Det er slike tema han skriver om.